Odeljenje II1


DOBRODOŠLI NA SAJT ODELJENJA II1 - ELEKTROTEHNIČARA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA - TEHNIČKE ŠKOLE U ČAČKU!


O nama

Naše odeljenje čini 24 učenika (21 dečak i 3 devojčice).
Razredni starešina: Emilija Marušić
Predsednik odeljnske zajednice: Jelena Stevanović
Blagajnik: Đorđe Ostojić
Članovi parlamenta: Anđelija Zoćević i Uroš Petrović

Šta su to informacione tehnologije?

Informacione tehnologije, kao pojam, imaju dva značenja. U najširem smislu, pojam informacionih tehnologija se često koristi umesto pojma računarstvo, tj. njim se označava sve što je vezano za računare. Međutim, u akademskom smislu, pojam informacionih tehnologija se vezuje za studijske programe koji spremaju studente da uspešno zadovolje organizacija koje imaju potrebu da primene računare. Informacione tehnologije (IT) je nova disciplina koja se vrlo brzo razvija kao rezultat zahteva iz prakse, odnosno potreba preduzeća i drugih organizacija. Danas poslovanje u svim oblastima potpuno zavisi od informacionih tehnologija, jer sve organizacije koriste sisteme zasnovane na IT. Ovakvi sistemi moraju da rade u skladu sa definisanim potrebama, da budu pouzdani i bezbedni, da mogu da se usavršavaju, održavaju i, ako je potrebno, zamene drugim. Podrška inženjera za IT je neophodna, jer oni razumeju računarske sisteme i njihov softver.

© Jelena Stevanović